MDA is een ANBI

MDA Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover vindt u hier. Dit betekent dat uw giften en schenkingen u  een belastingvoordeel bieden bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting:

  1. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar en bieden u het maximale belastingvoordeel (meer weten over periodiek schenken? Klik dan hier).
  2. Andere giften/schenkingen/donaties zijn uiteraard ook belastingaftrekbaar, maar alleen dat deel van uw totaalbedrag aan giften voor ANBI-instellingen wat boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen komt (met een maximum van 10% van het verzamelinkomen).
  3. Over erfenissen (legaten en erfstellingen) hoeft Magen David Adom Nederland geen erfbelasting te betalen; alles wat u aan ons nalaat, komt dus volledig bij Magen David Adom terecht.

Wilt u meer informatie over welke vorm van doneren u het meeste belastingvoordeel biedt? Neem dan contact met ons op via info@mda-nederland.nl.

Het RSIN-nummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer
RSIN: 814787630

Dit nummer heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Zelf controleren 

U kunt zelf eenvoudig controleren of een instelling is aangewezen als ANBI. Onderstaande button verwijst u naar de website van de belastingdienst. Vul daar de naam in van de instelling. In dit geval MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND. Dit veld is niet hoofdlettergevoelig. U kunt ook alleen op vestigingsplaats zoeken. In het geval van MDA-Nederland is dat Amstelveen.

Donatie van de belasting aftrekken

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om een gift jaarlijks op te voeren bij uw belastingaangifte, dient u het formulier van de belastingdienst  in duplo verder in te vullen en te ondertekenen. U stuurt de twee formulieren op aan Postbus 937, 1180 AX, Amstelveen. Na ondertekening door de penningmeester van Magen David Adom ontvangt u een formulier terug. Het andere formulier is voor de administratie van Magen David Adom.

CBF keurmerk: geef gerust aan een Erkend Goed Doel

MDA Nederland is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.