Veelgestelde vragen

Davidsster
Veelgestelde vragen2021-04-28T15:41:06+01:00
Waar kan ik meer informatie vinden over het werk van MDA?2021-04-28T15:32:47+01:00

Op de pagina www.mda-nederland/over-mda of op de internationale website www.mdais.org.

Wat is de rol van MDA Nederland precies?2021-04-28T15:33:09+01:00

Magen David Adom Nederland is een Nederlandse vriendenstichting met als doel de ondersteuning van MDA Israël. Door het werven van fondsen voorziet MDA Nederland MDA Israël van medische hulpgoederen, materialen voor de bloedbanken, ambulances en ambulancestations en het begeleiden van jeugdvrijwilligers die in Israël een periode op een ambulance werken.

Waar gaat al het geld naartoe?2021-04-28T15:33:33+01:00

Het geld gaat naar MDA Israël. Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren. Het bestuur besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten ondersteund zullen worden. MDA Nederland draagt meestal bij aan de bouw en renovatie van ambulancestations. Daarnaast worden medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor de bloedbank, defibrillatoren ed. gefinancierd. Ook zijn er de jaarlijks onderhoudskosten van de door Nederland gefinancierde ambulancestations. Tenslotte financieren wij het Jeugdvrijwilligersproject Jochai Porat. Jaarlijks gaan er zes a tien vrijwilligers voor een stage naar Israël. Deze stage wordt (deels) vergoed. Zie ook: https://www.mda-nederland.nl/medische-noodhulp/

Meer over de doelstellingen van MDA Nederland vindt u in het Beleidsplan 2019 De financiële verantwoording vindt u in het Jaarverslag 2017

Waarom is er zoveel geld nodig uit het buitenland? Worden de kosten voor MDA in Israël niet betaald door de Staat?2021-04-28T15:34:07+01:00

Magen David Adom is de Israëlische Rode Kruis organisatie en moet net als andere Rode Kruis organisaties manieren vinden om haar diensten te financieren. Daarnaast zijn de doelstellingen en rechtspositie van MDA in Israël opgenomen in een speciale wet. Volgens deze wet is MDA een openbare, non-gouvernementele organisatie. In deze wet staat ook dat MDA niet wordt gefinancierd door de overheid en dus haar diensten in rekening moet brengen (via ziektekostenverzekering of particulier). De tarieven worden wel bepaald door de Israëlische overheid.

Het geld dat MDA binnenkrijgt via de geïnde vergoedingen dekken de kosten van de lopende uitgaven van de organisatie, maar hebben geen betrekking op de constante behoefte voor het vernieuwen, uitbreiden en moderniseren van de dienstverlening met nieuwe technologieën, ambulancestations, apparatuur, ambulances, opleiding, etc. Daarvoor is MDA in grote mate afhankelijk van donaties uit het buitenland en uit Israël zelf.

Wat voor vergoeding krijgt het bestuur?2021-04-28T15:34:29+01:00

Alle bestuurders en ondersteuners zijn vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuursleden van de stichting. Bestuursleden hebben alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van ??1500,- per jaar.

Is er een minimumbedrag voor donaties?2021-04-28T15:34:51+01:00

Nee, u kunt dat zelf bepalen.

Heeft u een incasso mogelijkheid?2021-04-28T15:35:19+01:00

Nee, wij sturen bij onze rondzendbrief een acceptgiro als adresdrager. U kunt hiervan gebruik maken om geld naar MDA over te maken. Ook kunt u zelf bij uw bank een periodieke betaling instellen of een donatie doen via onze website.

Hoe kan ik MDA in mijn testament opnemen?2021-04-28T15:35:47+01:00

Indien u overweegt om Magen David Adom een plaats in uw testament te geven, informeren we u graag verder. Ook over de mogelijkheden om MDA tot erfgenaam of legataris te benoemen, en over de vraag wie als executeur kan optreden (degene die na een overlijden alle zaken regelt). Via de info@mda-nederland.nl kunt u meer informatie of een persoonlijk advies aanvragen. Dat advies is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos. Meer informatie over bijzondere schenkingsvormen vindt u op: https://www.mda-nederland.nl/bijzondere-schenkingsvormen/.

Heeft MDA een ANBI status en wat is het RSINnummer?2021-04-28T15:36:12+01:00

MDA Nederland heeft een ANBI status. Het RSINnummer is: 814787630. Meer informatie vindt u op: https://www.mda-nederland.nl/anbi/

Wat zijn de voorwaarden voor vrijwilligerswerk op een ambulance in Israël?2021-04-28T15:36:36+01:00

Vanwege de intensiteit van het programma is het niet voor iedereen geschikt. Er wordt een uitgebreide intake gedaan, zowel in Nederland als in Israël. MDA Nederland vergoedt de cursus en de huisvesting van vrijwilligers tijdens het verblijf. Daarvoor vragen we ook een bepaalde commitment aan MDA Nederland in de vorm van

  1. (vooraf) bijeenbrengen van ?? 500, aan sponsorgelden
  2. (in Israël)100% inzet
  3. (daarna) een jaarlijkse donatie (bedrag is vrij)
  4. (daarna) een stukje over de ervaringen te schrijven wat geplaatst zal worden in de MDA-nieuwsbrief en/of op de website van MDA Nederland.
  5. (daarna) 1 tot 2 keer per jaar deel te nemen aan een promotieactiviteit

Voor meer informatie, kijk op https://www.mda-nederland.nl/vrijwilligers/

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Serena Liesdek via serena@mda-nederland.nl.

Kunt u een presentatie geven over MDA en zijn daar kosten aan verbonden?2021-04-28T15:37:10+01:00

Ja wij kunnen een presentatie met foto?s en filmpjes geven en jeugdvrijwilligers kunnen vertellen over hun ervaringen op de ambulance in Israël . Zij kunnen ook een demonstratie reanimeren geven. Als u ons mailt of belt, kunnen we een datum en tijd afspreken. Wij stellen het op prijs als u 150 euro als donatie en reiskosten vergoedt.

Ik heb vernomen dat ik ook oude postzegels naar u kan sturen. Klopt dat?2021-04-28T15:37:34+01:00

Wij hebben twee donateurs die oude postzegels en kaarten kunnen verkopen en de opbrengsten aan ons schenken. Wij kunnen u de adresgegevens sturen als u daarnaar vraagt.

Waar kan ik mijn adresgegevens wijzigen?2021-04-28T15:38:01+01:00

U kunt uw adreswijziging met naam doorgeven via info@mda-nederland.nl,  Postbus 937, 1180 AX Amstelveen of telefonisch via 06-36339308.

Ga naar de bovenkant