Magen David Adom (MDA) verleent medische noodhulp aan iedereen in Israël. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. MDA levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, de bouw van ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit is mede mogelijk door de hulp van tienduizenden vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. Zoals voor humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen of bij de reddingsoperatie na het instorten van een flatgebouw in Miami en een aardbeving in Haïti. 

MDA Doelstellingen

MDA Israël is een nationale organisatie die samenwerkt met andere hulp -en veiligheidsdiensten, zoals de Israëlische politie, het leger, brandweer, etc. De doelstellingen en rechtspositie van MDA zijn gedefinieerd in een wet die op 12 juli 1950 is aangenomen door het Israëlische parlement. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het leveren van medische hulpdiensten pre-ziekenhuis

  • Het aansturen van de Eerste Hulp en pre-ziekenhuis spoedeisende geneeskunde

  • Het dragen van de primaire verantwoordelijkheid voor de nationale bloedbank services: verzameling, verwerking, distributie en opslag van bloed, plasma en hun bijproducten

  • Het handhaven van de infrastructuur van vrijwilligers en hen opleiden in Eerste Hulp, basis-en geavanceerde ?life support? waaronder Mobile Intensive Care Units

  • Het vervoer van patiënten, zwangere vrouwen, en de evacuatie van de gewonden en doden bij verkeersongevallen

  • Het vervoer van artsen, verpleegkundigen en medische hulptroepen

  • Ondersteuning bieden aan het Israëlische leger in tijden van oorlog en hier voorbereid op zijn dit in tijden van vrede

Meer informatie over MDA Israël vindt u op: https://www.mdais.org/en/about/mda-israel

MDA Vriendenstichtingen

MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften. Deze zijn een noodzakelijke aanvulling op de financiering van MDA in Israël zelf. Hiervoor zijn wereldwijd diverse vriendenstichtingen in het leven geroepen. Naast MDA Nederland zijn er ook vriendenstichtingen in Amerika, Argentinië, Australië, België, Canada, Columbia, Engeland, Finland, Frankrijk, Hong Kong, Italië, Mexico, Spanje, Uruguay, Venezuela, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland. Zie voor contactgegevens www.mdais.com/MDA_Friends

De vriendenstichtingen komen jaarlijks in Israël bijeen op de International Magen David Adom Meeting (IMDAC) om ervaringen uit te wisselen en de besteding van de (aanvullende) middelen door de vriendenstichtingen te bespreken.