De vriendenstichting MDA Nederland heeft als doelstelling: financiële en materiële steun aan het medische werk voor de organisatie Magen David Adom in Israël via inzamelingen en acties naar bestaande donateurs, het werven van nieuwe donateurs en het ontvangen van legaten. De giften van MDA Nederland worden gelabeld en MDA Nederland bewaakt de verantwoording ervan door MDA Israël.

Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren. Het bestuur besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten ondersteund zullen worden. MDA Nederland draagt meestal bij aan de bouw en renovatie van ambulancestations. Daarnaast worden medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor de bloedbank, defibrillatoren ed. gefinancierd. Ook zijn er de jaarlijks onderhoudskosten van de door Nederland gefinancierde ambulancestations. Tenslotte financieren wij het Jeugdvrijwilligersproject Jochai Porat. Jaarlijks gaan er zes a tien vrijwilligers voor een stage naar Israël. Deze stage wordt (deels) vergoed.

Meer over de doelstellingen van MDA Nederland vindt u in onze Statuten en het beleidsplan 2023. De financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2021.

Bestuur MDA Nederland

Het bestuur van de stichting Magen David Adom Nederland bestaat momenteel uit

  • Marjan Sprecher-Israëls, arts, voorzitter
  • Henk Poolen, penningmeester
  • Petra van Werkhoven, secretaris
  • Pim Knetemann, donateursadministratie
  • Daphne Sprecher, communicatie
  • Nannette Blitz-Verdooner, lid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuursleden van de stichting. Bestuursleden hebben alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van 1500,- per jaar.

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Danja Keesing, correspondent en MDA-vrijwilliger ter plaatse
  • Christine van Baalen, lezingen MDA
Bestuur MDA Nederland med

Lezingen en bijeenkomsten

MDA Nederland organiseert regelmatig bijeenkomsten over de hulpverlening van MDA In Israël. Dit kan in verschillende vormen en groottes. Zo geven we plenaire lezingen op grote bijeenkomsten en organiseren we ook huiskamerbijeenkomsten voor kleinere gezelschappen.

Indien u interesse heeft om een informatiebijeenkomst bij te wonen of te organiseren, neem dan contact met ons op via info@mda-nederland.nl.

Lezingen en Bijeenkomsten