Periodiek schenken – extra belastingvoordeel

Een periodieke schenking heeft een looptijd van 5 jaar of langer. Gedurende de looptijd schenkt u ieder jaar hetzelfde bedrag. Een gewone gift of schenking is maar beperkt belastingaftrekbaar: er is een drempelbedrag waar u eerst overheen moet. Een periodieke schenking is voor 100% belastingaftrekbaar. Zo kunt u tot 52% van uw gift terugkrijgen! Hoe werkt het? Periodiek schenken aan Magen David Adom is mogelijk vanaf  60 euro per jaar. Er moet wel een schenkingsovereenkomst worden opgemaakt. Deze vindt u hier.

ANBI

NB: Magen David Adom Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik voor meer informatie over MDA als ANBI

MDA in testament

Magen David Adom opnemen in uw testament kan een mooie manier zijn om uiting te geven aan de bijzondere band met Israël. Voor veel Nederlanders heeft Israël immers een speciale betekenis. Vanuit geloof, cultuur, familie of historisch besef voelen veel mensen zich bij Israël betrokken. MDA biedt u de mogelijkheid om daar uiting aan te geven. Zonder politieke voorkeur, zonder onderscheid des persoons. Eenvoudigweg door mee te helpen aan het redden van mensenlevens in Israël.

Regelmatig nemen mensen MDA op in hun testament en geven daarmee een persoonlijke en bijzondere bijdrage aan het werk van MDA. Of dat voor u een mogelijkheid is, is natuurlijk geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Indien u overweegt om Magen David Adom een plaats in uw testament te geven, informeren we u graag verder. Ook over de mogelijkheden om MDA tot erfgenaam of legataris te benoemen, en over de vraag wie als executeur kan optreden (degene die na een overlijden alle zaken regelt). Download hier onze brochure of neem contact op met Nannette Blitz (nannette@mda-nederland.nl) voor meer informatie of een persoonlijk advies. Dat advies is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.