Geschiedenis MDA Israël

In 1918, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, streden er meer dan 1500 jonge Joodse mannen en vrouwen mee met de Britten in Palestina. Deze vrijwillige eenheid werd het “Joodse Legioen” genoemd. De Joodse bevolking in Palestina bestond uit ca. 60.000 mensen. Onder deze vrijwilligers waren 500 jonge vrouwen en meisjes die dienst deden bij een speciale eenheid van het “Joodse Legioen” om gewonden medische verzorging te geven. De diensten werden verleend in naam van Magen David Adom (MDA), naar het voorbeeld van het Rode Kruis. Een geselecteerd aantal deed dienst in de Militaire Hospitalen en hun embleem, het rode schild van David, werd door het Britse Militaire gezag erkend. Kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de dienst ontbonden. essays services reviews.com

Als gevolg van de onrustige situatie in Palestina werd in mei 1930 door een groep vrijwilligers in Tel Aviv een organisatie opgericht voor Eerste Hulp en Bijstand aan Noodlijdenden. Zij begonnen in een klein pakhuis in het centrum van Tel Aviv. Dat werd het Hoofdkwartier. Er werd een kleine vrachtwagen omgebouwd tot ambulance door enkele tientallen vrijwilligers.

In de Tweede Wereldoorlog kregen twee MDA-diensten van de Britse autoriteiten wettelijk bestaansrecht. In de jaren dertig en veertig fungeerde het MDA vervolgens als medische dienst voor de Haganah-strijders.

Na de oprichting van de staat Israël in 1948 hielpen een paar leden van het MDA mee met de verwezenlijking van het Medische Korps van de Israëlische Strijdkrachten: Israëli Defence Forces (IDF).

In 1950 nam het Israëlische Parlement de “Magen David Adom Wet” aan. Deze wet hield in dat het MDA de enige erkende Eerste-Hulporganisatie van Israël is, die zich zal houden aan de reglementen die bij de oprichtingsbijeenkomst in 1863 van het Internationale Rode Kruis zijn vastgesteld.

Internationale erkenning

Magen David Adom heeft vanaf 1949 gestreefd naar volwaardig lidmaatschap van de federatief van Rode Kruis en Rode Halve Maan-organisaties. Op 22 juni 2006 was de toelating van MDA Israël eindelijk een feit. Het nieuwe embleem, de “Red Crystal”, is een rode ruit, staande op één hoekpunt, met in het midden een wit vlak en een dikke rode omlijsting. MDA Israël mag binnen Israël haar eigen embleem blijven voeren. Buiten Israël moet MDA de Red Crystal gebruiken. Andere nationale verenigingen mogen, wanneer hun regeringen dit toestaan, de Red Crystal tijdelijk gebruiken om hun werk in het buitenland te doen, bijvoorbeeld wanneer hun eigen embleem als niet neutraal wordt ervaren.

De verhouding van Israël met het Internationale Rode Kruis is enigszins precair. Veel individuele Israëli’s verwijten de humanitaire organisatie in de Tweede Wereldoorlog te hebben gefaald in het redden van Joodse levens in de Duitse vernietigingskampen. Het Rode Kruis heeft zich altijd verdedigd met de stelling dat het niets kon doen. De voormalig woordvoerder en directeur internationale zaken van het Magen David Adom, Dan Arnon, zei hierover: “Je moet een scheiding maken tussen het historische gevoel van het Israëlische volk ten opzichte van het Rode Kruis en de realistische, pragmatische gevoelens. Natuurlijk is iedereen het erover eens dat het gedrag van het Rode Kruis in de jaren ’40 -’45 niet juist was en niet overeenstemde met haar eigen principes. Toch is het belangrijk dat de relaties tussen Magen David Adom en het Rode Kruis worden verbeterd”.

Geschiedenis MDA Nederland

In februari 1981 is de stichting Magen David Adom Nederland opgericht, met het doel financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. Jacob van der Giessen had in Israël het werk van MDA gezien en de families Van Baalen en Van Aalst enthousiast gemaakt. Het eerste bestuur bestond uit Jacob van der Giessen, voorzitter, kort daarna opgevolgd door Ronny Naftaniel, Willem van Baalen, secretaris en Cees van Aalst, penningmeester.

MDA Nederland heeft nu ongeveer 4000 donateurs. Jaarlijks wordt een substantieel bedrag ingezameld en aan MDA Israël verstrekt voor onder meer de bouw, renovatie en het onderhoud van ambulanceposten, de aanschaf van ambulances, en de aankoop van (steriele)  handschoenen en andere medische hulpmiddelen  ook voor de MDA bloedbank. Kijk hier voor een overzicht van de bestemmingen van de donaties.