Op 14 november 2016 is een nieuwe post van Magen David Adom (MDA) geopend in de Israëlisch-Arabische stad Baka al-Gharbiya. Debouw van het stationis gefinancierdmet donatiesvan MDA Nederland.Door de strategische ligging van het nieuwe station tussen twee centrale snelwegen, Route6 en Route 9, wordt Eerste Hulp en medische noodhulp beter toegankelijk en sneller bereikbaar voor de 35.000 inwoners van de stad en de regio. De vrijwilligers en professionals die op het station werkzaam zijn, houdenzichook bezig met humanitaire activiteiten zoals het inzamelen en verspreiden van voedselpakketten en het gevenvan Eerste Hulp cursussen op lokale scholen.

Opening

De inauguratie vond plaats in aanwezigheid van diverse MDA vriendenorganisaties van over de hele wereld, tientallen Joodse en Arabische vrijwilligers en professionals die 24/7 op het station werken. Ook aanwezig waren de Nederlandseambassadeur in Israël, Gilles Beschoor Plug, de directeurvan MDA Israël en de voorzitter van MDA Nederland, Eli Bin en Marjan Sprecher en de burgemeester van Baqa al-Gharbiya, Mursi Abu Much. “Magen David Adom is gericht op het redden levens, ongeacht achtergrond, religie of cultuur,” aldus Beschoor Plug. “Daarnaast vind ik een hechterelatie tussen mensen uit Nederland en Israëlvan groot belang. Ik ben er dan ook trots op bij deze opening te zijn die tot stand is gekomen door Nederlandse donaties.” Sprecher voegde daar aan toe: “Ik ben dankbaar en trots dat wij als MDA Nederland kunnen bijdragen aan dit belangrijke station in deze bijzondere stad. Zoals de burgemeester ook al benadrukte, zien we hier het levende bewijs dat je met samenwerken grote en mooie dingen kunt bereiken.??De ceremonie werd afgesloten met het planten van tientallen Nederlandse tulpen naast het nieuwe gebouw.

Over MDA

Magen David Adom (MDA) Israël is opgericht in 1930 om medische noodhulpaan iedereen in Israël te verlenen en is ook verantwoordelijk voor de nationale bloedbank. MDA initieert diverse hulp-en zorgverlening door (acute) hulp verlening via de ambulances,de bouw van ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligersen het helpen van gehandicapten, hulpbehoevenden en ouderen. Dit is mede mogelijk door de hulp van tienduizenden vrijwilligers. MDA houdt zich aan het internationaal humanitair recht. Ook buiten Israël wordthulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk respectievelijk noodzakelijkwordt samengewerkt met de Rode Kruis-en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften.Voor meer informatie: www.mdais.org.

Over MDA Nederland

MagenDavid Adom (MDA) Nederland is opgericht in 1981 door Christenen en Joden. Hetis een Nederlandse vriendenstichting met als doel de ondersteuning MDA Israël.Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.MDA Nederland steunt met materiële en immateriële middelen, zoals het werven van fondsen om MDA Israël te voorzien van medische hulpgoederen, materialen voor de bloedbanken, ambulances en ambulancestations en het begeleiden van jeugdvrijwilligers die in Israël een periode op een ambulance werken. De donateurs van MDA Nederland hebben diverse (religieuze)achtergronden, waarbij de betrokkenheid met Israël de rode draad vormt.Voor meer informatie: www.mda-nederland.nl.