December 2018 – Voor het eerst in de 35-jarige bestaansgeschiedenis van Magen David Adom (MDA) Nederland, wordt er namens de vriendenstichting een Mobile Intensive Care Unit (MICU) geschonken aan MDA in Israël. De ??120.000,- die hiervoor nodig was, is bijeengebracht  tijdens een speciale benefietavond ter gelegenheid van 70 jaar Israël en 35 jaar MDA Nederland. In het Griffioen theater in Amstelveen kwamen 200 mensen bijeen voor een Chanoeka-avond met muziek, films en gesprekken over het werk van MDA onder leiding van presentator Bert van Leeuwen.

De benefietavond stond in het teken van de helden van MDA die altijd en overal klaar staat om levens te redden. Van de jeugdvrijwilligers die vijf weken meedraaien op een ambulance, tot de medics en paramedics voor wie het de dagelijkse praktijk is om op de ambulance te werken of een meldkamer te coördineren. Een aantal van hen was  aanwezig op de avond om hun ervaringen te delen en te vertellen over het belangrijke werk dat MDA in Israël doet. Ook vanuit Nederland waren er diverse sprekers die vertelden over hun connectie, respectievelijk samenwerking met MDA, zoals de plaatsvervangend ambassadeur van Israël, Hilah Stern, schrijver Leon de Winter en Marieke van Schaik, de directeur van het Nederlands Rode Kruis.

Noodzaak MICU

Tijdens de avond werd eens te meer duidelijk hoe noodzakelijk de steun aan MDA  in Israël is. Het doel van de avond was dan ook het financieren van een MICU, een geavanceerde (gele) ambulance. Deze is, anders dan de (witte) basic ambulance, toegerust om patiënten alle noodzakelijke medische noodhulp te geven tijdens de spoedrit naar het ziekenhuis. Zo is er apparatuur aan boord om snel te handelen ingeval van bv. een hartstilstand of een groot trauma met veel bloedverlies. De MICU zal gestationeerd worden in het door Nederland gefinancierde ambulancestation in Netivot, niet ver van de grens met Gaza, waar hij hard nodig is.

Doel bereikt

Marjan Sprecher, voorzitter van het bestuur van MDA Nederland: “Het doel dat we met deze benefietavond voor ogen hadden was best wel ambitieus. Ik ben daarom ontzettend blij en trots dat dit ons gelukt is. Dit is zeker ook mede dankzij een aantal stichtingen die van onze actie hoorden en zeer gulle giften hebben gedaan. Ik ben hen en ook alle anderen die hebben bijgedragen zeer erkentelijk. Alle donaties tezamen hebben gemaakt dat de MICU er gaat komen.”

Over MDA

Magen David Adom (betekenis: Rode Davidster) Israël is in 1930 opgericht om medische noodhulp te verlenen aan iedereen in Israël, ongeacht religie of achtergrond. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. MDA levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, de bouw van ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit is mede mogelijk door de hulp van 2.200 betaalde krachten en 22.000 vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. MDA Israël is mede afhankelijk van giften. Deze zijn een noodzakelijke aanvulling op de financiering van MDA in Israël zelf. Hiervoor zijn wereldwijd diverse vriendenstichtingen in het leven geroepen. MDA Nederland is opgericht in 1981 met als doel de (materiele en immateriële) ondersteuning van MDA Israël. De  bestuursleden (met joodse of christelijke achtergrond) doen het werk onbezoldigd en op vrijwillige basis.