Vrijdag 26 februari is het Poerim. Op deze feestdag wordt gevierd dat koningin Esther de moord op het Joodse volk wist te voorkomen. De moordpartij was uitgedacht en voorbereid door Haman, de minister-president in het koninkrijk van koning Achasjwerosj. Esther wist de koning te overtuigen deze moordpartij te verbieden en Haman te laten berechten. In het Jodendom wordt deze dag wereldwijd gevierd door het verhaal van Esther voor te dragen en verkleedfeesten te houden. Maar het is ook een dag waarop er gedacht wordt aan onze medemens. Eén van de plichten op Poerim is het schenken van eten en drinken aan de minder goed bedeelden in onze samenleving, ook wel ‘misjloach manot’ genoemd.

Vorig jaar was Poeriem zowel in Nederland als in Israël het begin van het uitbreken van de corona pandemie. Nu precies een jaar later zetten de medewerkers en vrijwilligers van MDA zich al maanden 24 uur per dag, 7 dagen in de week in om het virus onder controle te krijgen. Eerst was MDA nauw betrokken bij het testen en nu ook bij het vaccineren. Daarom willen wij dit jaar vanuit MDA Nederland dit jaar met uw hulp onze eigen ‘misjloach manot’ doen en alle vrijwilligers op de MDA-stations iets lekkers aanbieden. Een zoet “dankjewel” voor al hun inzet in deze moeilijke tijd.

U kunt een poeriem certificaat al vanaf €18,- aanvragen via info@mda-nederland.nl. Het certificaat wordt dan per e-mail aan u toegestuurd. Op dit certificaat staat dat u de mitswa (goede daad) van misjloach manot (het geven van eten en drinken) heeft gedaan.